Automation F12key.xyz Solutions

Let Bot do it for you
Triệu hồi Bot ra mà triển thôi
Tìm hiểu thêm Liên hệ

Chúng tôi là ai?

Hà Hay Hồi Hộp

Team Leader

Code for fun - not for food..

Đăng HT

Senior Dev

Nhìn gánh nặng anh đang mang là biết tay to rồi

Minh NV

Senior Dev

Uy tín lun.. Vô số dự án lun.. Không biết kể cái nào lun..


Một nhà thông thái nào đó đã từng nói "Có làm thì mới có ăn.. không làm mà đòi ăn thì.." ờ thì cũng có đó nha, liên hệ F12key để BOT làm cho nhaaa!!

Sản phẩm của chúng tôi

Nếu bạn đang phải làm 1 việc gì đó lặp di lặp lại trên máy tính (thu thập dữ liệu từ các trang tin tức, biên soạn report.. hay phức tạp hơn như chơi game..) thì chúng tôi có cách để giải phóng bạn khỏi những công việc đó


Tìm chúng tôi ở đâu?

F12 Key ở đây chứ đâu!
Góc trên bên phải bàn phím đó bạn ơi.